h i r d e t é s

Ez is Gyöngyös 4. – Magyarország jogállam, avagy Ki vezeti Gyöngyös Városát(?)

Olvasási idő
6perc
Eddig olvastam
a- a+

Ez is Gyöngyös 4. – Magyarország jogállam, avagy Ki vezeti Gyöngyös Városát(?)

2023. február 03. - 17:05

Mottó: mindenki csak annyit tud, miszerint pereskedem a – végrehajtó Városgondozási Zrt-vel.
Ennek részét képezi – szerintem nevetséges – igényem: megismerni a Házirendet, amelynek megszegését minden szankcionálja.

Gyöngyös zászlaja. - Forrás: wikipedia/Thommy

Az Alperes dr. Vinczúr Zsolt ügyvédje által képviselten írásbeli ellenkérelmében benyújtotta

I:/Azaz a „Házirend” nem tartalmaz nyilvános adatot és nem közérdekű.
Mindössze az egész házra vonatkozik.
II:/A „Házirend jelenleg és korábban is kifüggesztésre került a társasházban és az bárki számára megismerhető, igy azt a felperes ismeri

Látható, hogy az Alperes valóságot irt – a Házirend valóban ki van függesztve és én is megismertem.
(én itt önmagával ellentmondónak tartom a jogi érvelést – hiszen amit nincs jogom megismerni mert nem tartalmaz közérdekű, nyilvános adatot – azt nem teszem közzé)
Látható, hogy az Alperes valóságot írt – a Házirend korábban is és most is (2023.02.02.) változatlanul ki van függesztve és tartalma megismerhető.
Mindössze 1997-es dátumozású és valóságtartalma is ennek megfelelő.

Mindössze a 7. pontban említett szárítóhelyiség használata nem lehetséges (talán elidegenítésre került) – úgy 10 éve így nyilvánvalóan a házfelügyelő tudja biztosítani a használatát. (sic!)
Kizárólag a saját nevemben mondom, hogy én (bérlőként) ezzel ab ovo rá vagyok kényszerítve arra, hogy a szobában/bérleményemben szárítsam a ruhát. Innen már csak egy „apróság” – kizárólag a saját nevemben, folyamatosan penészedik a szoba-bérletem. (2 éve) avagy valótlanságot állított a Közjegyző által hitelesített szerződésben – amelynek árát természetesen én fizettem.

Időközben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is döntött

„most” már ki fog derülni – a bérbeadó/kezelő felelős-e (folyamatosan) a Szerződésben foglaltak teljesítéséért – kártérítési igénnyel egyetemben a penészedés miatt.

Kiemelve

Én (kizárólag) megpróbáltam jogkövető magatartást tanúsítani és fizetni a 126-127-128 számú helyiségek használatáért – ellenkező esetben a Szerződésem felbontásra kerül és el kell hagynom a bérleményt, kilakoltatnak.
Kiderült, nem felel meg a valóságnak miszerint fizetnem kell az ominózus helyiségek használatáért.
Kiderült, a 126 és 127 helyiségek használata (talán elidegenítés miatt) több mint 10 éve nem lehetséges.
„most” már ki fog derülni – teljesen nyilvánvalóan a Független Magyar Bíróság által – a bérbeadó/kezelő felelős-e (folyamatosan) a Szerződésben foglaltak teljesítéséért avagy valótlanságot állított a Közjegyző által hitelesített szerződésben – amelynek árát természetesen én fizettem.

Olvasható miszerint ... a jogosult bérlők többségi véleményének figyelembevételéve (lakógyűlés) a közös képviselő határozza meg.

Az ominózus „lakógyűlés”, ami „közgyűlés” -en a bérlő(k) nem vehetnek részt, az ott történtekről az elmúlt 2 évben semmiféle tájékoztatást nem kaptam (egy mondat kivételével 2 év alatt). A bérlőt (velem együtt) mintegy 72 főt a tulajdonos önkormányzat szakreferense képviseli.
Én több alkalommal írásban - hiába kértem a részvételi lehetőséget – tájékoztatást.
Ezzel kapcsolatosan megszületett az Alapvető Jogok Biztosa állásfoglalása „Ha szerepel az 1997-s Házirendben” – reszt vehetek ill. bármelyik bérlő részt vehet a Közgyűlésen.

A Tájékoztatási kötelezettséget kértem – ám elutasították – Most már jogszerűen elvárhatóan jár a bérbeadótól- Gyöngyös Város Önkormányzatától. Természetesen lehet jogászkodni – azonban leírva a tulajdonosi jogok gyakorlását adta át/bízta meg a Városgondozási Zrt-nek és ezzel vége az egymásra mutogatásnak. Ügyvédek azért  nyilván jól fognak keresni és megdolgozni a megbízásuk díjáért.

Kizárólag számomra érdekes, hiszen a bérlő(k) képviselete gyakorlatilag a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban levő –„kezelő” Városgondozási zrt tevékenységével kapcsolatos = önmagával szemben kellene jogszerűen bármit észrevételezni.
Természetesen ez a „képviselet” a kb. 72 fő tulajdonosi arányával jár a Társasházi törvény szerint  - azaz „ha merné akarni” a képviseletet jogszerűen meg is valósíthatná.
Hasonlóan a bérlőket képviselő felléphetne a Közös képviselőnél az érdekükben, de bejön miszerint az Önkormányzat a tulajdonos és a Közös képviseletre az Önkormányzattal van szerződése – így a Városgondozás mint „kezelő” maximum kérhet  közös képviselőtől. 2 év alatt egy alkalommal láttuk/találkoztunk Vele – amikor igen nyakatekert jogászkodással rá volt kényszerítve miszerint részt vegyen a Népegészségügyi szolgálat ágyipoloska/csótány ellenőrzésén. Tüntetőleg be sem jött semelyik bérleménybe és egyfolytában nyilvánosan azt hangoztatta:” Ki fogja nekem a túlórát megfizetni” – délelőtt 10.30-kor.
Én természetesen nem kértem túlórában a munkáját és át is utaltam 7.000 Ft-ot az önkormányzatnak, mint aki szerződést kötött a közös
képviseletre – visszaküldték. Lehet kevés volt.

Megértettem az Alperes érvelését, ha nem tetszik a lakbér akkor mondjak fel. Nyilván nem követelmény a Városgondozási Zrt és ügyvédje számára ismerni – létezik az a rendszer amikor a bérlő kérheti a lakbére mérséklését.
Én ezt egyértelmű fenyegetésnek veszem – mert én ezzel kapcsolatosan semmit nem kértem, írtam.
Megértetettem, hogy én a Független Magyar Bírósággal akarok kikényszeríteni bármit – nyilván nem követelmény annak ismerete miszerint mi a Bírósági Ítélet célja ill.  feladata – pont ez.

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt:

  • Gyöngyös Város Képviselő Testülete 2022. október végén döntött a lakbérek emeléséről %-ban négyzetméterre, teljesen jogosan.
  • szigorúan betartva a kormány elvárása szerinti elektronikus ügyvitelt, ami a Gyöngyös, 2.sz. Posta (Szövetkezet út) bezárására volt indok (lásd civilhetes korább) kértem novemberben, hogy határozzák meg hiszen elektronikus ügyvitelnél (csoportos megbízás esetén) lényeges a felső határ.
  • decemberben ismét kértem
  • 2023. január 17-én „hagyományos” postán, tértivevényes levelet kaptam Polgármester úrtól – mint Tulajdonostól (január 12-én aláírt levelet) amiben tájékoztat (17 nappal később!) mennyire emelkedett a lakbérem. (Közjegyzői szerződésben a befizetési határidő: 15)
    Kizárólag az én véleményem miszerint ekkor már megérkezhetett a kormány energia kompenzáció első havi részlete, ellenkező esetben az önkormányzat „postása” kézbesítette volna a levelet és nem tartott volna 5 napig és nem került volna sok pénzbe
  • Városgondozási Zrt – amely a kezelői jogokat gyakorolja és ahová fizetni kell – Polgármester által aláírási dátum előtt, január 11-én kinyomtatta az új számlát és értesítést – azonban január 19-én saját kézbesítőjével dobta be a postaládába. Kizárólag én véleményem, hogy nem merte bevállalni a lakbéremelést, korábbi kézbesítéssel.

Magyarország Jogállam – azonban Ki vezeti/irányítja Gyöngyös Városát?

Kizárólag számomra egyértelmű a válasz (mert nem fogadom el) – Gyöngyös Városára az érvényes miszerint a Városgondozási Zrt teljes mértékben átvette a város vezetését. Ehhez teljes mértékben hozzájárult a nagyon ügyesen kijogászkodott ám követhetetlen és a hétköznapi életben alkalmazhatatlan felelősség-kötelezettség áthárítása.
A végére hagytam olyan szónoki kérdésnek: ki találja-e valaki miszerint minden Társasház kivel köt éves ügyvédi szerződést – Városgondozási Zrt ügyvédjével – amely nem hajtotta végre a különböző iratok pontosítását – pedig pénzt kapott érte.
Másik szónoki kérdésnek hagytam: ki találja- e valaki Ki a Közös képviselet, Közös képviselő állandóra meghatározott ügyvédje? a Városgondozási Zrt ügyvédje.
Átéreztem helyem – szerepem és visszavontam ebben az eljárásban mindent és kértem annak megszűntetését,
Ha akarja akkor az alperes nem járul hozzá.

Két „borsifele” dolog:

  1. Én kifizettem annak jogerőre emelkedése hiányában is az Alperes/Ügyvédje által kért munka díját novemberben és ha ebben az eljárásban még keletkezik akkor kifizetem azt is.
  2. Au új tények, adatok figyelembevételével – valamint az Alperes és Tulajdonos általi mediációs javaslatom elutasítása és a határtalan önteltség, arrogancia, hatalommal-erővel való visszaélés miatt – teljesen új Keresetlevelek/Beadványok megfogalmazással fogok élni az illetékeshez.

 

Borsi Miklós