h i r d e t é s

Mintha egy óvodás ülne egy John Deer traktoron!

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Mintha egy óvodás ülne egy John Deer traktoron!

2020. február 16. - 15:11

 

Tudott volna Sztálinnak, vagy Szaddam Husszeinnek valaki megvesztegetési ajánlatot tenni? Nehéz lett volna olyat ajánlani, ami nekik nem állt rendelkezésre. Övék volt az ország! Most egy kisember közeledésére céloztam, nem hozom elő egy másik nagyhatalom zsarolási potenciálját. Nyilván USA teremthetett számukra olyan helyzetet, amibe belekényszerülnek. De egy kisember nem tud az anyagi világból felkínálni olyat, amit ők ki ne nevettek volna, vagy haragra ne gerjedtek volna. Akkor elképzelhetjük, hogy a Világok Teremtője hogy áll a hasonló kísérletek előtt!

Forrás: Mihálffy Balázs

Akkor mi az, amit egy kisember fel tud ajánlani? A szolgálat (ibaadat). Sztálin és Szaddam sem akart többet, mint az esztelen, fékevesztett és lebutított szolgálatot. Aki ettől eltért, arra halál várt. Az őáltaluk felkínált lehetőség csak az életben maradás és a halál volt.

Allah nem ilyen szolgálatot kíván. Ő teremtette az Univerzumot és az azt működtető rendet, amit Shariának hívunk, de e szó értelmét az emberi bűnök és félremagyarázás pejoratív tartalommal töltötte meg. Egy Teremtő logikája nem az, hogy megossza teremtményeit, hogy könnyebben uralkodjon felettük. Ez az ember logikája. A Teremtő harmóniát akar teremtményei között és hogy erre a balga rájöjjön, a világmindenségbe helyezte el a példát. Azt kellene tanulmányoznia, azokat az összefüggéseket kellene észrevennie, ahogy a Nagy Sharia működik, de nem! A balga saját kis „shariákat” üzemeltet, amit naponta változtat kénye, kedve szerint. Ráadásul a Teremtő nem élet és halál, hanem életben való boldogulás és Túlvilági jutalom választása elé állít. Itt a választás szón van a hangsúly! Mert szabadon választhatjuk ezt, vagy egy másik utat, amivel saját magunkat büntetjük! Tehát nem egy zsarnok büntet, hanem saját magunk, a szabad akarat által!

Allah az, Ki megteremtett titeket, majd gondviselésben részesített, majd elmulaszt, majd életre kelt titeket. Van-e egy is a bálványaitok közt, mi ezt teszi? Legyen Ő Dicső és Magasságos azok felett, mikhez társítják. (Korán 30:40)

Azok a személyek, dolgok, ideológiák, politikai vezetők, akiket rajongással veszünk körül, bálványokként imádunk, a „Partnerek, vagy Társak”, kiknek állítását eddig minden oldalról megközelítve tiltja az Iszlám. Valós imádatunkat kizárólag csak Allahnak tartogathatjuk. Köszönhetjük-e létünket nekik? Ellátnak-e minket fenntartó gondviseléssel? Elveszik-e, ill., visszaadják-e életünket? Bizonyosan nem. Akkor hogy lehetünk ilyen bolondok, hogy megosztjuk Allah imádatát velük?

Rontás ütötte fel fejét a szárazföldön és tengeren azáltal, mit az emberek kezei elnyertek. Hadd ízleltessen velük meg Ő néhányat abból, mit tettek, hátha tán visszatérnek. (Korán 30:41)

Allah teremtménye tiszta, ártatlan és jó. A rontást, félrevezetést a gonosz hozza be ebbe a tisztaságba. Rávezeti a teremtményt az önzésre, szembefordulásra, lázadásra. Amint a megtévesztés teret nyer, Allah kegyelme is becsatlakozik, hogy leállítsa. A gonosz következménye rossz, amit be kell mutatni részbüntetéseken keresztül azáltal, „mit elnyertek kezeik”. Ez a büntetés tekinthető figyelmeztetésnek, ami megnyitja a bűnbánat kapuit.

Tudom, jönnek a kitekert kritikák, miért vetem össze Istent Sztálinnal és Szaddammal? Talán Allahot diktátornak tartom? Ezek azok a nem értő agyak, akik ilyen kifacsart gondolatmenet alapján azt is bizonyítják, hogy Isten ateista, hiszen Neki már nem kell hinnie Istenben. Akkor mi más lehetne, mint ateista? Értők is olvasnak, nem csak civakodók, hála Istennek! Köszönöm nekik!

Az emberi diktátor leviszi a gondolkodás, értelmezés szintjét azért, hogy vakon kövessék. Egyszóval butít. Isten fordítva akarja. Tudatos, felfogott követést akar, amiben az értelemre helyeződik hangsúly. Állj! Ne jöjjetek példákkal a vallások nevében elkövetett szörnyűségekre! Az egyházak (legyen az bármilyen vallás köré épülő szervezet), nem különböznek az említett diktátorok felfogásával. Hiába hivatkoznak Égi Hatalomra, ők Földi Hatalmak és erre játszanak!

Isten nem lebutított követőket akar, nem zombik szolgálatára vágyik, hanem emberekére, akik felismerik helyüket a világban és végre nagykorúvá válva rájuk lehetne bízni a rendszert. De még messze nem tartunk itt. Az emberiség még egy infantilis kort él, amiben nincs tisztában saját nagyságrendjével. Mintha egy óvodás vezetne John Deer traktort.

Címkék: 

 

h i r d e t é s